Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

Fundacja im. Św. Jana Kantego w Krakowie powstała 28 sierpnia 2003 r., aby służyć pomocą młodym zdolnym ludziom, którzy pragną studiować a niejednokrotnie borykają się z elementarnymi problemami finansowymi. Na wzór Świętego Profesora krakowskiego pragniemy dziękować za obecność Bożą w naszym życiu, wspierając uzdolnionych studentów i kleryków potrzebujących pomocy finansowej poprzez fundowanie stypendiów i otaczanie ich opieką duchową i pedagogiczną.

Św. Jan Kanty (1390-1473), profesor Akademii Krakowskiej, nie tylko kształcił i wychowywał swych podopiecznych, ale dzielił się swoim talentami z akademicką bracią i ludźmi uboższymi swym czasem i środkami materialnymi a w szczególności przykładem praktykowanych chrześcijańskich wartości, którymi żył na co dzień.

My również staramy się nieść dobro, aby budować kulturę Miłości i wzajemnego szacunku między ludźmi a naszą inspiracją jest prawdziwe życie Ewangelią, którego wzorem jest dla nas Św. Jana Kanty.

Fundacja im. Św. Jana Kantego jest instytucją o charakterze charytatywnym i działa na podstawie przepisów ustawy o Fundacjach.

Majątek Fundacji stanowią darowizny osób fizycznych i prawnych, a także środki uzyskane w drodze spadku, zapisu, subwencji lub dotacji oraz przychody z majątku własnego.

Jeżeli zechcesz włączyć się w pomoc stypendystom przez pośrednictwo Fundacji im. św. Jana Kantego w Krakowie i dołączyć do łańcucha dobra już istniejącego, zapraszamy serdecznie do współpracy i oczekujemy na kontakt - This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it (x. Marek Leśniak).