Uroczystość odpustowa - 20 X 2016 (czwartek) godz. 19.30

Szczęść Boże!

Drodzy Czciciele św. Jana z Kęt,

w najbliższy czwartek 20 października 2016 r. na godz. 19.30 Fundacja im. św. Jana Kantego zaprasza na Mszę św. odpustową do Kolegiaty św. Anny w Krakowie. W uroczystość św. Jana Kantego będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo i opiekę św. Jana Kantego dla wszystkich żyjących członków Fundacji, dla tych którzy odeszli do Pana będziemy wypraszać życie wieczne w niebie.

 

In Christo

Ks. Marek Leśniak