św. Jan Kanty (1390-1473)

Wśród wielu cnót św. Jana Kantego najbardziej podkreśla się jego benedyktyńską pracowitość. Pozostawił po sobie 18 tysięcy stron manuskryptów. Tradycja mówi także o jego odważnej wierności prawdzie i trosce o zachowanie dobrej czci bliźnich. Jednak w pamięci współczesnych zapisał się jako opiekun biednych znany z wielkich uczynków miłosierdzia oraz uczynności i hojności wobec ubogich studentów, o których troszczył się z ogromnym poświęceniem.

Gdy widział biedaka proszącego o posiłek, wstawał z miejsca i wołał "Chrystus przychodzi", a następnie sadzał go na swoim miejscu za stołem. Tradycja przekazała także m.in. opowieść o tym, że święty oddał w zimie własne buty ubogiej kobiecie, sutanną przykrywając swoje bose nogi.

Jedna z historii opowiada, że kiedy święty spożywał posiłek w uniwersyteckiej jadalni, koło okna przechodził biedak. Jan wyniósł biedakowi wszystko, co miał na swoim talerzu. Kiedy powrócił do stołu, znalazł swój talerz znowu pełny. Ten fakt upamiętniany był przez długie lata na uniwersytecie - codziennie przygotowywano posiłek dla ubogiego. Kiedy obiad podano, wicerektor zwykł wołać po łacinie: "biedak idzie", na co rektor odpowiadał: "Jezus przychodzi" i podawano wtedy posiłek biedakowi.

św. Jan został profesorem Pisma świętego na Uniwersytecie i piastował tę zaszczytną funkcję do końca swojego życia. Otaczano go tak wielką czcią, że jego toga doktorska przez długie lata używana była podczas ceremonii nadawania stopni doktorskich, ale jego sława docierała poza środowisko akademickie. Był on również mile widzianym gościem w domach szlacheckich. Pewnego razu służba nie wpuściła go do salonu z powodu zniszczonej, wytartej sutanny, zmuszony był więc przebrać się. Podczas posiłku jego nowe ubranie zostało pobrudzone. Wówczas powiedział: "To nic, mojemu ubraniu też należy się posiłek, ponieważ dzięki niemu mam przyjemność przebywania tu". Nasz Patron w pracy duszpasterskiej krzewił kult eucharystyczny i zachęcał do częstego przyjmowania Komunii świętej, wiele czasu poświęcał pracy w konfesjonale.