św. Jan Kanty (1390-1473)

Znany był wszystkim ubogim studentom i biedakom miasta. Jego pieniądze i dobra zawsze były do ich dyspozycji. Sam wiódł bardzo skromne życie; spał na podłodze, rezygnował z posiłków mięsnych. Podczas pielgrzymki do Rzymu sam niósł swoje rzeczy na plecach. Swoich studentów uczył: "walcz przeciw nieprawdziwym opiniom, ale niech twoją bronią będzie cierpliwość, pogodne usposobienie i miłość. Przemoc jest szkodliwa dla twojej duszy i rujnuje najlepszą sprawę". W Krakowie był powszechnie czczony i szanowany, przypisywano mu kilka cudów. Kiedy rozeszła się wieść, że umiera, całe miasto pogrążyło się w smutku. "Nie zważajcie na to więzienie, które ulega zepsuciu" mówił do tych, którzy się nim opiekowali, "ale myślcie o duszy, która je opuszcza".

Ostatnie dwadzieścia lat jego życia wymykają się spod badań historyków, bo brakuje wystarczającej ilości danych na ich temat. W tym czasie święty odbył podróż do Ziemi świętej i prawdopodobnie, aż pięć razy pielgrzymował do Rzymu. Historycznie pewną natomiast jest data jego śmierci. Jan Kanty zmarł w opinii świętości 24 grudnia 1473 roku mając 83 lata. Jego relikwie pochowano w podziemiach Kolegiaty św. Anny w Krakowie. Polska złożyła świętemu godny hołd w postaci pięknego sarkofagu dzieła Baltazara Fontany znajdującego się w tym kościele.

Beatyfikacja św. Jana Kantego miała miejsce 27 IX 1680 r., natomiast kanonizacja - 16 VII 1767 r. Jego wspomnienie zostało włączone do brewiarza Kościoła powszechnego. Mimo że nie był biskupem, zostały skomponowane na jego cześć hymny do godziny czytań, laudesów i nieszporów. Jest głównym patronem Archidiecezji krakowskiej, ale przede wszystkim patronem Uniwersytetu Jagiellońskiego - patronem profesorów i młodzieży szkół wyższych, a także patronem Fundacji im. św. Jana Kantego Krakowie. Jego święto w Polsce obchodzi się 20 października. W tym dniu przy jego konfesji w Kolegiacie św. Anny odprawiana jest uroczysta Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki, w czasie której modlimy się w intencji dobroczyńców oraz studentów, a także za zmarłych członków Fundacji im. św. Jana Kantego.