Kontakt

Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

ul. Orla 82; 30-244 Kraków

http://www.jankanty.net
e-mail: This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it (dr Piotr Drąg)
Konto: Kredyt Bank S.A.
Nr 68 1500 1142 1211 4005 6442 0000

NIP: 677-223-82-94
Regon: 356872046
KRS 0000207780
w Sądzie Rejonowym
dla Krakowa-śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Przedstawiciel Fundacji w Stanach Zjednoczonych

 

The Saint John Cantius Foundation
2330 West 118th Street

Chicago, Illinois 60643

Most Reverend Andrew P. Wypych, D. D.

Auxiliary Bishop of Chicago

 312-534-5050 (English)
 312-534-5055 (Polish) 

Fax: (773) 779-8469  

http://us.jankanty.net