Fundacja im. św. Jana Kantego w Krakowie

Zarząd Fundacji

 • Prezes: Biskup Andrzej Wypych
 • Vice–Prezes: Ks. Marek Leśniak
 • Skarbnik: Bogusława Stanowska-Cichoń
 • Księgowa: Elżbieta Czarnecka - Sala
 • Sekretarz: Zbigniew Cichoń

Członkowie Zarządu:

 • ks. Andrzej Wypych
 • ks. Marek Leśniak
 • ks. Jan Szczepaniak
 • ks. Bogusław Wróbel
 • Zbigniew Cichoń
 • Elżbieta Czarnecka-Sala
 • Henryk Sala
 • Bogusława Stanowska-Cichoń

Komisja Rewizyjna:

 • ks. Jan Żelazny
 • ks. Jan Karlak
 • Piotr Pietrzyk